W procesie inkubacji kluczowym parametrem jest termperatura, która powinna pozostawać stabilna przez długi okres. Do tego celu należy zastosować grzałki o najlepszych parametrach.