W procesie inkubacji kluczową rolę odgrywają dwa czynniki. Są to temperatura i wilgotność powietrza. Oba te czynniki muszą być bezwzględnie utrzymywane na ustalonym poziomie. Aby kontrolować temperaturę czy wilgotność wystarczą proste elementy: termometr do mierzenia temperatury oraz higrometr do pomiaru wilgotności powietrza. Jednak kiedy chcemy nie tylko kontrolować ale również regulować temperaturę i wilgotność w inkubatorze potrzebne do tego celu są już znacznie bardziej zaawansowane termo- i higrokontrolery. Wszystkie te elementy wykorzystywane są do budowy naszych inkubatorów.