Wiele materiałów zdolnych jest do absorpcji wody lub pary wodnej i powietrze jest jednym z nich. Para wodna jest gazem, jak każdy inny gaz, a powietrze jest mieszaniną gazów, a jednym z nich jest właśnie para wodna.
Różnica polega na tym, że ilość pary wodnej jest zróżnicowana natomiast inne gazy, które znajdują się w naszej atmosfery pozostaje dość stała. Ilość pary wodnej w powietrzu może się zmieniać i może wynosić od 0 do pewnego maksimum zwanego nasyceniem. Ten maksymalny wzrost temperatury. To maksimum wzrasta wraz ze wzrostem temperatury.Istnieją dwa powszechnie stosowane sposoby pomiaru wilgotności i różnice pomiędzy nimi dokładnie sobie omówimy. Są to:

Więcej informacji na temat pomiar wilgotności w inkubatorze:
Wilgotność względna RH inkubacji
Temperatura mokrego i suchego termometru