Termometr do inkubatora.
Pomiar temperatury podczas inkubacji wymaga dobrej klasy termometru.
Odpowiednia temperatura w inkubatorze jest najważniejszym wymogiem jaki należy spełnić, aby proces wylęgania zakończył się sukcesem. Nawet małe różnice temperatur mog± w znacz±cy sposób wpłyn±ć na lęg piskl±t, chociaż te różnice maj± mniejszy wpływ na jajka wykluwane w inkubatorach kontaktowych. Proces wzrostu i rozwoju zarodka s± w ¶cisły sposób uzależnione od temperatury, a jej wahania mog± powodować braki lub deformacje rozwojowe.

Najważniejsze jest temperatura w centrum jajka, czyli temperatura embrionu. Aby mieć pewno¶ć, że w rzeczywisto¶ci tak jest należy odpowiednio nastawić inkubator, szczególnie w przypadku inkubatorów bez wentylatora. Inkubatory te jak wiadomo już maj± różne temperatury na różnych jego poziomach, dlatego czujniki kontrolera temperatury i termometry powinny być ulokowane jak najbliżej wierzchniej czę¶ci jaj.