Fazy rozwoju zardoka w jaju ptasim dzień po dniu.

  Okres przed złożeniem jaja
 • Zapłodnienie
 • Rozrost o rozwój żywych komórek
 • Podział komórek na grupy komórek o specjalnych funkcji (tkanki)
  Okres po złożeniu jaja, przed inkubacją
 • Komórki się nie rozwijają
 • Zarodki są nieaktywne życiowo
  Rozwój zarodka podczas inkubacji

 • Dzień pierwszy
 • 16 godzina- pierwsze znaki upodabniające embrion do zarodka pisklęcia
 • 18 godzina- pojawia się zaczątek układu pokarmowego
 • 20 godzina- pojawiają się śaldowe znaki kręgosłupa
 • 21 godzina- zapoczątkowuje się rozwój układu nerwowego
 • 22 godzina- pojawiają się zaczątki głowy
 • 24 godzina- małe skupiska komórek na okolicy głowy zapoczątkowują powstawianie oczu
 • Dzień drugi inkubacji
 • 25 godzina- początek serca
 • 35 godzina- początek ucha
 • 42 godzina- serce bije
 • Trzeci dzień
 • 60 godzina- początek nosa
 • 62 godzina- początek nóg
 • 64 godzina- początek skrzydeł
 • Czwarty dzień- początek języka
 • Piąty dzień- zaczynają powstawać organy i możliwe jest zróżnicowanie płci
 • Szósty dzień - rozwija się dziób
 • Ósmy dzień- pojawiają się pióra
 • Dziesiąty dzień- koniec dzioba utwardza się tworząc ostry ząb
 • Trzynasty dzień- na nogach rogowacieje naskórek i powstają pazury
 • Czternasty dzień- zarodek układa się w pozycji odpowiedniej do przebicia powłoki powietrznej
 • Szesnasty dzień- naskurek na nogach, pazury i dziób stają się twarde i sztwyne
 • Siedemnasty dzień- dziób przekłuwa się do pęcherzyka powietrza
 • Dziewiętnasty dzień- woreczek żółciowy zaczyna zamykać się w jamie ciała
 • Dwudziestego dnia
 • woreczek żółciowy zostaje całkowicie wchłonięty do jamy ciała
 • zarodek zajmuje już praktycznie całą przestrzeń wewnątrz jaja za wyjątkiem pęcherzyka powietrza.
 • Dwudziesty pierwszy dzień - pisklę przebija skorupę i zaczyna wydostawać się z jaja. Rozpoczyna się klucie piskląt.

Schemat prezentuje dzienne zmiany układu, kształtu i masy
zarodka w jaju kurzym podczas 21 dni inkubajci
Zarodek w pierwszym dniu inkubacji
Dzień 1:
waga: 0,0002g
Zarodek w drugim dniu inkubacji
Dzień 2:
waga: 0,003g
Zarodek w trzecim dniu inkubacji
Dzień 3:
waga: 0,02g
Zarodek w czwartym dniu inkubacji
Dzień 4:
waga: 0,05g
Zarodek w piątym dniu inkubacji
Dzień 5:
waga: 0,13g
Zarodek w szóstym dniu inkubacji
Dzień 6:
waga: 0,29g
Zarodek w siódmym dniu inkubacji
Dzień 7:
waga: 0,57g
Zarodek w ósmym dniu inkubacji
Dzień 8:
waga: 1,15g
Zarodek w dziewiątym dniu inkubacji
Dzień 9:
waga: 1,53g
Zarodek w dziesiątym dniu inkubacji
Dzień 10:
waga: 2,26g
Zarodek w jedenastym dniu inkubacji
Dzień 11:
waga: 3,68g
Zarodek w dwunastym dniu inkubacji
Dzień 12:
waga: 5,07g
Zarodek w trzynastym dniu inkubacji
Dzień 13:
waga: 7,37g
Zarodek w czternastym dniu inkubacji
Dzień 14:
waga: 9,74g
Zarodek w piętnastym dniu inkubacji
Dzień 15:
waga: 12g
Zarodek w szesnastym dniu inkubacji
Dzień 16:
waga: 15,98g
Zarodek w siedemnastym dniu inkubacji
Dzień 17:
waga: 18,59g
Zarodek w osiemnastym dniu inkubacji
Dzień 18:
waga: 21,83g
Zarodek w dziewiętnastym dniu inkubacji
Dzień 19:
waga: 25,62g
Zarodek w dwudziestym dniu inkubacji
Dzień 20:
waga: 30,21g
Zarodek w dwudziestym pierwszym dniu inkubacji
Dzień 21:
wyklute pisklę