Choć większośc chorób nie przenosi się z kury do wnętrza jaja, to jednak jeśli w stadzie występuje jakaś choroba, wówczas może ona zostać wniesiona do inkubatora na skorupce. Dlatego każde jajo przed włożeniem do inkubatora należy zdezynfekować, aby zminimalizować możliwość przeniesiania się ewentualnych chorób z dorosłych ptaków na pisklęta i dalej na całą hodowlę.