Owoskop to inaczej lampa do prześwietlania jaj. Prześwietlanie jaj to często kluczowy moment w hodowli. Wtedy możemy zauważyć pewne nieprawidłowości w rozwoju, wybadać błędy w prowadzeniu stad podstawowych. Nie wystarczy mieć bardzo dobry inkubator, aby być pewnym pomyślnych lęgów w swojej hodowli. Do inkubatora powinny być wkładane tylko najlepsze, wyselekcjonowane jaja o odpowiedniej wadze, kształcie oraz jakość skorpy.